Project Events

Open day Ballastwater test site

13/May/2011

Description

As it is an open day  to bring citizens closer to Europe, the languish will be Dutch.

 Opendag in het Kader van Eurpa om de Hoek

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel is een wetenschappelijk instituut verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten. Op dit instituut wordt onderzoek gedaan naar alles wat met de zee en oceanen te maken heeft, met als doel om hier verder inzicht in te krijgen.

Het is “lead partner” in een groot Noordzee onderzoeksproject naar het voorkomen van verspreiding van organismen door zeeschepen. Verspreiding van organismen zorgt namelijk voor een enorme bedreiging voor mens en milieu en leidt tot enorme schade.

Een van de belangrijkste oorzaken is het transporteren van ballastwater door zeeschepen. Daar richt dit onderzoek zich dan ook op. Aan dit project doen ruim 40 partijen mee, zoals overheden, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

Onderzoek binnen dit project bij het NIOZ is gericht op het testen van apparatuur voor het behandelen van het ballastwater. Hiervan staan op dit moment drie complete systemen op de haven van het NIOZ opgesteld welke worden getest. Verder staan er ook een aantal afzonderlijke onderdelen die afzonderlijk worden getest, zoals bijvoorbeeld filters.

Om vast te kunnen stellen of deze apparatuur goed werkt is het van belang dat er ook nieuwe meetapparatuur wordt ontwikkeld waarmee levende organismen kunnen worden geïdentificeerd. Ook hierin speelt het NIOZ een rol. Voorbeelden zijn te zien in de laboratoria.

Na een inleiding in de collegezaal wordt u tijdens de open dag op 13 mei in de gelegenheid gesteld om de haven en laboratoria te bezoeken. Natuurlijk is er alle gelegenheid om de opgestelde zaken te bekijken, een praatje te maken met de bedrijven die aan het testen zijn en om vragen te stellen. Na afloop zijn er een hapje en een drankje voor ieder die zich vooraf aangemeld heeft.

10:15 Inleiding over ballast water: Het probleem, de oplossingen en het toetsen
van de oplossingen – Prof. Dr. Marcel Veldhuis
11:15 Bezoek aan de NIOZ haven en laboratoria. Op de haven worder drie
installaties getest en componenten. Bezichtiging en uitleg.
12:30 Lunch
13:45 Inleiding over ballast water: Het probleem, de oplossingen en het toetsen
van de oplossingen – Prof. Dr. Marcel Veldhuis
14:45 Bezoek aan de NIOZ haven en laboratoria. Op de haven worder drie
installaties getest en componenten. Bezichtiging en uitleg.
16:00 afsluiting met borrel

 


NIOZ
Landsdiep 4
't Hortntje (texel)
THE NETHERLANDS

Cat ten Hallers


www.NortSeaBallast.eu
Info@NorthSeaBallast.eu

Project
NSBWO - North Sea Ballast Water Opportunity project

Themes
Ballastwater and invasive species

Registration Information

Registratie kan door het sturen van een email met uw naam, bedrijf en e-mail adres naar: info@NorthSeaBallast.euRegistration Deadline
11 May 2011

Back to Overview
Event Calendar
Events Archive

09 July 2015
06 July 2015
30 June 2015
18 May 2015
21 April 2015
more...